Catalunya i els mitjans a sou del Govern

La miopia i la ignorància de la classe mediàtica catalana és flagrant. I la mala llet, i la baixesa. I l’estupidesa dels catalans. Perquè si fa anys ens escandalitzàvem amb la foto de la vicepresidenta Soraya amb el dit aixecat davant els directors dels diaris “unionistes”, aquí ningú es pregunta per què tots, absolutament tots, els diaris catalunyistes fan massatges al Govern. Torno a parlar del tema del calendari escolar, que és el punt més banal de tot.

Al El Punt, citen a la consellera de Presidència: “Volíem que l’avançament fos aquest curs. És una qüestió d’equitat, de conciliació i de posar els alumnes al centre”. El que no diuen, però, és que “el centre” és “l’escola”. Perquè si de veritat es volgués posar als alumnes al centre, no es faria el que s’està fent amb un sistema que cada cop els fa més totxos, i que ja queda poc perquè sigui un aparcament de personetes, a càrrec de graduats i doctorades.

A El Nacional no només publiquen al senyor Sergi Sol acusant els sindicats de traïció al règim, sinó que l’editor acusa veladament, així com volent dir — però no massa, que si no és demagògia — que els mestres i professors tenen massa vacances, i que potser ja toca canviar-ho.

El Diari Ara no es pot llegir sense compte, així que només posarem els enllaços i el títol de la notícia, que són bastant clars:
Els sindicats faran cinc dies de vaga i amenacen de no començar el curs per l’avançament del calendari escolar

Divisió total pel calendari escolar: acampada a la conselleria d’Educació

Rebel·lió del sector educatiu per com i quan s’han anunciat els canvis al calendari escolar

Calendari escolar: menys vacances , més igualtat

Finalment a Vilaweb recalquen que el problema — pel Govern — és l’inici del calendari; segueixen en la línia de marcar l’enfrontament entre docents i famílies, els problemes del calendari i dels docents nous, però almenys han publicat una entrevista a un professor de filosofia, que explica com pot afectar la supressió de l’assignatura.

Al Diari de Girona no passen gaire més del tema del calendari; columnes d’opinió que se centren només en aquest aspecte; i estigmatització directa quan diuen que el conseller va haver de recordar que el mes de juliol és hàbil, però que obvia que és el mes en que es realitzen les formacions i reciclatges que s’exigeixen.

El Periódico diu que el nou calendari és la gota que ha omplert el got, i enllaça amb una notícia del passat 22 de gener, quan les escoles van haver de superar la famosa sisena onada assumint baixes de professors — disclaimer: la meva dona en va ser una — , sense gairebé poder substituir, amb un protocol de gestió de casos totalment absurd i inútil — fins i tot a mi em va arribar el gag del Polònia — , etc. A més d’això, s’explica el nou calendari, els nous currículums , l’exigència del nivell C2 de català per fer classe a Catalunya — recordem, nivell de filologia — , a més de la famosa sentència del 25%, el pla dels docents «amb consciència lingüística» i les ràtios d’alumnes.

A La Vanguardia parlen de “el compromiso de retirar el avance del calendario escolar para sentarnos y negociar el propio calendario, los currículos, la reversión de los recortes, las mejoras en calidad educativa y en atención al alumnado, la cuestión de la lengua y la estabilización del personal interino” i “avanzando el calendario escolar sin pasar por la mesa de negociación ni por el Consell Escolar de Catalunya".

És a l’ABC on trobem una informació més detallada, i objectiva, sobre el tema. Comença amb l’exigència de nivell de Filologia per als docents, segueix amb el calendari i acaba amb l’esborrany del nou decret sobre el currículum, indicant que tot s’ha fet d’esquenes i sense consultar.

A El Mundo, directament no parlen del tema, però sí que hi ha una notícia interessant sobre la «complexitat» d’una formació comuna en diferents assignatures a nivell estatal.

A El País, a una notícia del dia 11 de febrer, es posa l’accent en el tema del calendari, però també es diu que un dels problemes del canvi sobtat és que per poder començar la primera setmana de setembre cal saber el currículum i definir la plantilla.

I aquí rau el problema que tots els mitjans de Catalunya obvien: el Govern de Catalunya vol canviar el currículum educatiu, però ho està fent tot per sota la taula, llençant globus sonda i actuant de forma unilateral — no era això, president — , d’esquena als docents i buscant l’enfrontament entre aquests i la societat. I ho està fent així per desviar l’atenció dels problemes — no només les relatives a Ensenyament — , que son problemes de corrupció, d’enganys, de manipulació i de les jugades polítiques fallides. De la inoperància total d’aquest Govern.

I entre aquestes jugades, manipulació informativa de gran magnitud. Cal repetir-ho: ens vam escandalitzar molt amb Soraya «dictant» als directors dels diaris unionistes. Però quan ho fan els «nostres», llavors cap problema. De fet, a Catalunya ho han fet millor, perquè no cal dictar res. Simplement es compra el mitjà amb publicitat institucional i altres favors.

La cosa és que jo sí que en tinc, de problemes. I és que cada cop ho veig menys, això de «nostres». O al revés, cada cop ho veig més com una collonada. Potser haver estat desconnectat de l’actualitat informativa els darrers quatre anys m’ajuda a veure-hi més enllà de la propaganda. I quan passa això, comences a fer-te unes preguntes que t’espanten i tot.

Arnau H. Fuentes viu i treballa a Sabadell. Li agrada escriure per tal de comunicar-se, sense clickbait, enllaços d’afiliats ni ressenyes de vendes. És del parer de «Posem-nos en contacte i recuperem Internet com un lloc per compartir i debatre idees amb la resta d’humans».

Si el vols ajudar a fer-ho, pots fer clic a la ma aplaudint, seguint-lo aquí a Medium, subscriure’t per rebre tots els articles per correu electrònic (i ell et promet que no farà servir la teva adreça per vendre’t res) o, si et ve de gust, pots fer servir aquest enllaç per unir-te a medium.com, i ell rebrà una part dels teus 5,49€.

--

--

Technologist, writer, investigator, amateur sociologist, digital humanist. Jewish. Complete bio and disclosures at: https://arfues.wordpress.com/sobre-lautor/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Arnau - Hillel Fuentes

Arnau - Hillel Fuentes

Technologist, writer, investigator, amateur sociologist, digital humanist. Jewish. Complete bio and disclosures at: https://arfues.wordpress.com/sobre-lautor/